Strona główna

  • Drukuj

 

Szanowni Państwo,

przedmiotem działalności prowadzonej przez adw. Agatę Wasieczko-Krawczyńską Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie różnego rodzaju usług prawnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, a polegających m.in. na udzielaniu ustnych porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, umów oraz opinii prawnych, a także kompleksowym prowadzeniu spraw, które obejmuje reprezentowanie przed wszelkimi sądami, jak również organami administracji publicznej i organami ścigania.
Głównym celem Kancelarii jest podejmowanie, w ramach profesjonalnie świadczonych usług prawniczych, takich działań, które zmierzają do zapewnienia jak najlepszego reprezentowania interesów wszystkich klientów, a które jednocześnie w pełni odpowiadają zasadom etyki zawodu adwokata.