O nas

  • Drukuj

Założycielka Kancelarii adwokat Agata Wasieczko-Krawczyńska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów wyższych, w latach 2009-2012 r., swoją nauką kontynuowała poprzez odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie aplikacji adwokackiej, zakończonej następnie egzaminem adwokackim. Aktualnie Adwokat Agata Wasieczko-Krawczyńska prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Sandomierzu, przy ul. Kościuszki 6A lok. 3A.

W swojej działalności koncentruje się na zagadnieniach prawa karnego, w tym również wykroczeń i prawa karnego wykonawczego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującego także zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, a nadto zajmuje się sprawami związanymi z problematyką publicznoprawną, w tym prawem administracyjnym.