Kancelaria Adwokacka
Adw. Agata Wasieczko-Krawczyńska

27-600 Sandomierz
ul. Kościuszki 6A lok. 3A

Mapka dojazdowa

* interaktywna mapa dojazdu

Zakres usług

W zakresie usług Kancelarii mieszczą się zagadnienia związane z:

a) Prawem karnym:

 • wypełnianie funkcji obrońcy podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie oskarżonego podczas toczącego się postępowania - w sprawach o wszystkie przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz w sprawach o wykroczenia;
 • wypełnianie funkcji obrońcy skazanego w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, obejmujących m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania karny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary, dozór elektroniczny, ułaskawienie, wyrok łączny;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych ( występujących także w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych) na całym etapie postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, jak również w postępowaniu sądowym;

W zakres usług wchodzi m.in.: udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, tj. zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń w sprawach karnych, apelacji i kasacji, jak i pozostałych pism procesowych, a także reprezentowanie przed organami ścigania oraz przed Sądami.

b) Prawem administracyjnym:

 • udzielanie ustnych porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań od decyzji i skarg, opinii prawnych,
 • reprezentowanie przed organami administracji samorządowej, jak i publicznej,
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;


c) Prawem cywilnym:

 • prawo rzeczowe (naruszenie własności, rozgraniczenie, posiadanie, uwłaszczenie, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy),
 • prawo zobowiązań, w tym sprawy związane z dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia, odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego, a także sprawy związane z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela,
 • prawo spadkowe  obejmujące sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym, jak i  ustawowym, zachowkiem, wydziedziczeniem, niegodnością dziedziczenia, przyjęciem i odrzuceniem spadku, a także sprawy działowe: o dział spadku i podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa.

W zakres usług wchodzi m.in.: udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzenie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, apelacji oraz umów cywilnoprawnych, jak i pozostałych pism procesowych, a także reprezentowanie przed Sądami.

d) Prawem rodzinnym i opiekuńczym:

 • sprawy o rozwód, separację,
 • sprawy o alimenty, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz roszczenia z tym związane, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, o przysposobienie,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, a także o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka, m.in. o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzania pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, apelacji, a także reprezentowanie przed wszystkimi Sądami.

e) Prawem pracy:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz treści stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy, a także o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • sprawy związane ze stosowaniem kar porządkowych,
 • sprawy związane w wydaniem świadectwa pracy, w tym o sprostowanie świadectwa pracy,
 • dochodzenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pracę w godzinach nadliczbowych i w dni świąteczne,
 • sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, jak i z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sprawy o mobbing

W zakres usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań, pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, a także reprezentacja przed Sądem Pracy.

f) Prawem gospodarczym:

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, świadczona zarówno dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

+48 664 427 655

Kancelaria czynna:

Pn - Pt:   8.00 - 16.00


Sob:   istnieje możliwość umówienia spotkania w tym dniu, jak również po godzinach otwarcia Kancelarii, po uprzednim kontakcie telefonicznym.